top of page
Annita Poorthuis 2021_edited.jpg

Klachten

Heb je een klacht over een behandeling of over je behandelaar en lukt het niet om het samen op te lossen, dan kun je contact opnemen de klachtenfunctionaris van de NVA. De klachtenfunctionaris kan je helpen je klacht te formuleren. Soms is het al voldoende dat je jouw verhaal kunt vertellen aan iemand anders als de behandelaar. Zo nodig kan er bemiddeld worden en maakt de klachtenfunctionaris met jou een afspraak over de vervolgstappen.

Geschilleninstantie

Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris zijn de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden en het vermogen van de zorgaanbieder om een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Bovendien staat het je vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door je gewenste resultaat leidt – je te wenden tot de onafhankelijke en een door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject.

Praktijk Poorthuis is via de NVA bij de KAB aangesloten. Deze geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend.

 

Meer informatie vindt je bij de website van Stichting geschilleninstatie KAB. Als je meer wilt weten over hoe de klachtenprocedure verloopt kun je dit hier lezen.

 

Zorgzaam - Deskundig -  Betrokken - Ervaren - Aandacht

KAB logo.png

Aangesloten bij

bottom of page